სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო
STATE SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT COUNCIL

მედია ტრენინგი "კატასტროფის რისკის შემცირების " თემაზე

2017-03-03 00:00