სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო
STATE SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT COUNCIL

საბჭოს შემადგენლობა

2015-12-12 00:00

 

საქართველოს პრემიერ მინისტრის გადაწყვეტილებით, საბჭოს მუშაობაში შესაძლოა ჩაერთონ მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებიც.

 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროსი და საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე ეროვნული უშიშროების საკითხებში – ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი, როგორც საბჭოში საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენელი.