სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო
STATE SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT COUNCIL

გამოითხოვე ინფორმაცია

2016-02-29 20:26

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი: მანანა ზაუტაშვილი

ელ-ფოსტა: mzautashvili@sscmc.gov.ge

ტელ: +995 591 94 00 28