სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო
STATE SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT COUNCIL

კახა ოქროჯანაშვილი

2016-02-26 00:00

 

სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილე 

დაბადების ადგილი : ქალაქი თბილისი

დაბადების თარიღი :1974 წლის 6 ოქტომბერს

 

 

განათლება:

1991-1996 - ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კომერციის ფაკულტეტი

2001-2004 - სტუდენტ-მაძიებელი, ეკონომიკისა და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. თემა: „საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და მათი როლი საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ განვითარებაში“

2003-2005 - საერთაშორისო განათლების კანადის ბიუროს სასწავლო პროექტი. თემა: „ჩრდილოვანი ეკონომიკა და საგადასახადო პოლიტიკის პრობლემები საქართველოში“

2009-2013 – ილიას უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დოქტორანტურა )

 

სამუშაო გამოცდილება:

2015 წლის ივნისიდან დღემდე - სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილე

2014-2015 - საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე

2014 წელს  თებერვალი-დეკემბერი - სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი - ეკონომიკური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორი

2011-2014 - რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

2009-2011 - საქართვეკლოს ეროვნული უშიოშროების საბჭო - საორგანიზაციო დეპარტამენტის დირექტორი

2007-2009 - იუსტიციის სამინისტრო - ეკონომიკური დეპარტამენტის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესყიდვების სამმართველოს უფროსი

2006-2007 - ტრანსპორტის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია - ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე

2003-2005 - ეკონომიკის სამინისტრო - დონორ ქვეყნებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი

1998-2003 - საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგარეო პოლიტიკის კვლევისა და ანალიზის ცენტრი - მთავარი სპეციალისტი

 

ნაშრომები და პუბლიკაციები:

Oil Drives Georgia ; Europe Review “TIMES” publications,Summer 2004

“საგადასახადო პოლიტიკა და ჩრდილოვანი ეკონომიკა საქართველოში“ - საჯარო პოლიტიკის ცოდნის ქსელი (2005წ)

„ჩრდილოვანი ეკონომიკა - საქართველო გამოსავლის ძიებაში“ - ჟურნალი „ახალი აზრი“, მე-4 გამოცემა (2004წ)

„სავალუტო ფონდი და მისი როლი საქართველოს პოლიტიკურ-ეკონომიკურ განვითარებაში“ - ჟურნალი „ახალი აზრი“, 1 გამოცემა, პოლიტიკური კვლევების ცენტრი

თარგმანები:

"How to Be a Better Negotiator" -(book) by John Mattock and Jons Ehrenborg

 

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული

 

ოჯახური მდგომარეობა : ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი