სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო
STATE SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT COUNCIL

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

2016-02-26 19:35

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ძირითადი ფუნქციები:

  • შეიმუშავებს სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას, საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებზე უზრუნველყოფს აპარატში მიმდინარე პროცესების (რეფორმები, სემინარები, ოფიციალური შეხვედრები, ვიზიტები და ა.შ.) ამსახველი ინფორმაციის მომზადებასა და გავრცელებას;
  • საზოგადოებრივი აზრის შესწავლისა და ჩამოყალიბების მიზნით, უზრუნველყოფს კვლევითი და ანალიტიკური სამუშაოების ჩატარებას, თემატური მასალების დამუშავებას;
  • საბჭოსა და საბჭოს აპარატის შესახებ ინფორმაციის ფართო საზოგადოებისთვის მიწოდების მიზნით, უზრუნველყოფს პრესკონფერენციების და პრეზენტაციების ორგანიზებას.